zaterdag 11 april 2009

(te) Laat in de middag een rondje

Vanmiddag laat wederom een fietsrondje Groenlanden en Vlietberg en omgeving gemaakt. Bij Tiengeboden zong buitendijks een Rietzanger, wel wat ver en werd soms overstemd door een zingende Blauwborst die halverwege zat. Of anders door voorbijrazend verkeer. In de verte riep een Groenpootruiter en ook de Zomertalingen lieten vocaal hun aanwezigheid weten. Een paartje Tafeleend zat verscholen tegen wat bosjes aan. Langs de Hezelstraat ontwaarde ik in de verte een mannetje Roodborsttapuit bovenin een meidoornhaag. Na een hele tijd geleden een vrouwtje hier gezien te hebben, was het een tijd rustig en vroeg ik me al af waar dit 'standaard'paartje voor deze plek toch bleef. In een rietveld zong mijn eerste Kleine Karekiet van dit jaar. Terwijl ik terugfietste naar de Ooijse bandijk hoorde ik in de zuidelijke Groenlanden mijn eerste Koekoek 'zingen'. Lekker dat geluid!

Langs de Zwarteweg zag ik een paartje Pijlstaart, één van de weinige die nog overgebleven is van een grote groep die er heeft gezeten. Verder zaten er onder andere Zomertaling, vier Grote Canadese Ganzen, veel Slobeenden, Dodaarzen, een paar Wintertalingen en veel ander vertrouwd gevederte voor deze hoek.

Bij de Vlietberg ging ik weer op m'n vertrouwde stekkie zitten om de natte weilanden af te kijken. Er was een grote groep IJslandse Grutto's aanwezig, zo'n 84 telde ik er zeker. Veel waren er in vol zomerkleed, maar er zaten ook vogels bij die halverwege hun overgang zaten, of zelfs nog in winterkleed. Prachtig om die donkerrode zomerkleedvogels te bekijken. Her en der scharrelden de weinige Tureluurs. Op de Vlietberg zong wederom een Zwarte Roodstaart vanuit een boom. Sinds de fabrieksgebouwen op dit terrein zijn neergehaald moet ie wel. Een Gekraagde Roodstaart zong vanuit een bosje. Achter de Oude Waal was het behoorlijk rustig. Slechts een Wulp en 'het bekende spul', onder andere een Ooievaar, foerageerden op het inmiddels drooggevallen land. Wat een leuk steltloperlandje leek te worden is helaas vroeg voorbij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten