woensdag 15 juli 2009

'Snipers' bij het SOVON-kantoor

Direct rondom het SOVON-kantoor op de stuwwal bij Beek-Ubbergen liggen enkele kleine kruidenrijke weitjes. Vlinders weten deze goed te vinden. Zo zitten er bij zonnig weer dagelijks soms tientallen Koevinkjes en Bruin Zandoogjes en in lagere aantallen Distelvlinders, Groot en Klein Koolwitjes, Atalanta's en blauwtjes. Helaas werden de naast het kantoor lager gelegen weitjes vandaag gemaaid, waarbij eveneens de bosjes onder vlinders populaire Koninginnekruid tegen de vlakte gingen. Alleen langs het terras van het kantoor staat nog een rij van deze plant. De uitgemaaide vlinders verplaatsten zich dan ook naar deze smalle strook.

Nu was het mij en enkele anderen vandaag opgevallen dat er Bruin Zandoogjes rondvlogen met behoorlijke happen uit de vleugels. Dit waren niet zo maar beschadigingen, maar wat er precies aan de hand was? Afgelopen dagen had ik de vlinders vaker goed bestudeerd en toen was me dit niet opgevallen. 's Middags kwam het antwoord in een korte pauze die ik hield. Gezeten op een bankje scheerde er vlak voor me langs een bruin vogeltje op het Koninginnekruid af en 'schnapps'! Ah, Grauwe Vliegenvangers! In de bomen en struiken achter de vlinderplanten zaten zeker vijf, misschien wel meer, Grauwe Vliegenvangers die zich nu te goed deden aan de hoge concentratie vlinders op het kleine oppervlak. Mogelijk is het de familie die succesvol boven de voordeur heeft gebroed?

In ieder geval kwam een Grauwe Vliegenvanger regelmatig op een vrijhangende, maar wel enigzins beschutte tak voor me zitten, dicht tegen het Koninginnekruid aan. Als ik zelf naderde vlogen de vlinders bij de minste geringste beweging op afstand al op. Ze waren dus erg alert. Met een snelle uitval dook de vlindervanger dan tussen de vlinders en hoorde je de snavels hard 'snappen'. Bij een geslaagde actie verdween de vogel dan wat verder de struiken in, bij een gemiste kans werd een tak vlakbij, of het stenen muurtje van het terras als nieuwe aanvalspositie gekozen en volgde de volgende aanval. Meestal wachtten de 'snipers' geduldig tot de vlinders weer enigzins tot rust waren gekomen en op de planten zaten. Druk roepend hielden ze contact met elkaar. Leuk was de ontwaring van een jonge Bonte Vliegenvanger tussen de insectenvangende vogels. Want ook Zwartkoppen en mezen kroelden door het struikgewas op zoek naar voedsel. Bij het bekijken van foto's thuis van meerdere vlinders met een hap uit de vleugels, meen ik de brede platte snavelvorm terug te zien in het gat in de vleugels.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten