dinsdag 1 oktober 2013

Rosse Grutto's in de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort

Uit interesse probeer ik vaak soorten, of soortgroepen, die niet zo algemeen zijn in het binnenland te volgen en te kijken of er opmerkelijke ontwikkelingen zijn. Mijn werk als admin bij Waarneming.nl biedt me daarvoor goede mogelijkheden, waarnemingen komen soms letterlijk één voor één voorbij en nader bekeken tijdens het accorderen ('keuren') er van. Daarnaast zorgen ook social media, zoals whatsapp en facebook, voor een snelle betrekking op regionaal niveau bij opvallende ontwikkelingen. Mijn aandacht richt zich vooral op Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Enerzijds omdat ik er een emotionele binding mee heb, anderzijds door de noord-zuid-route. 

Één zo'n soortgroep zijn de stelt- en strandlopers die voornamelijk langs de kust voorkomen. Zo worden al een tijd in het rivierengebied van Gelderland en Overijssel Rosse Grutto's gemeld. Niet opmerkelijk qua aantallen, iets meer dan normaal lijkt, mij vallen vooral de schijnbaar lang pleisterende vogels op. Rond de Teugse Kolk en Veenoordkolk bij Deventer (Ov) wordt tussen 12 en 21 mei regelmatig een adult zomerkleed gezien. En dan 22 mei ineens aan de Yeperenplas bij Wilp. Recht tegenover de beide Kolken in Gelderland. Daarna houdt dit enige mei-geval voor beide provincies. Precies op 1 september wordt er weer een waargenomen bij Voorst, Gelderland, waarna in de Ooijpolder en de Liendense Waard voor korte en langere tijd pleisteraars zitten. Voor m'n gevoel is het een kwestie van tijd, dan zal ook het werkgebied van de vwg Arnhem worden aangedaan 

Pas eind september, in de avond van 29e worden ze 'eindelijk' dan ook bij Arnhem gemeld. Dick van Dorp treft rond zonsondergang twee vogels op een Wulpen-slaapplaats in de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort. Die blijven natuurlijk gewoon slapen daar, grote kans dat ze morgenochtend ook zijn te zien. Mits je er al tegen zonsopgang staat, de eerste Wulpen vertrekken dan weer. De kans bestaat dat de grutto's of alleen vertrekken door de rumoerige, wakker wordende Wulpen, of ze trekken juist met de Wulpen op, en kunnen dan eveneens al vroeg kunnen afvliegen. 
Jorick van de Westeringh, Ronald Stolk en ik spreken af de volgende dag met zonsopgang er te gaan staan. Helaas voel ik me niet lekker en blijf thuis, Ronald en Jorick laten al snel via de Arnhem Alert weten dat Rosse Grutto's nog tussen de Wulpen staan. En zoals ingeschat verdwijnen ze net na zonsopgang, met een groep Wulpen. 
Gelukkig duikt er vanochtend toch weer een Rosse Grutto op, Ronald en ik besluiten daarom vanavond te gaan posten. Bij aankomst rond kwart voor zes foerageert er in ieder geval nog een leuk aantal Bonte Strandlopers. Vanochtend werden er hier liefst negentien geteld! Waarbij mij gelijk opviel dat ook op andere binnenlandse locaties hogere aantallen Bontjes werden waargenomen! Na een paar keer hertellen, het is niet eenvoudig een goed beeld te krijgen door hun getrippel tussen alle andere soorten, komen we uit op tien vogels. 
Ronald gaat kijken bij de nieuwe afgraving iets verderop langs de dijk, ik concentreer me op de Rosse grutto's. 
Even na zessen verschijnt onverwacht ineens een slapend bruin beest in m'n scoop. Qua tekening net een Wulp, qua formaat slechts half zo groot als de omringende Wulpen. Even gaat de kop uit de veren: Rosse Grutto! Ronald komt net in de verte aangelopen, gebarend probeer ik 'iets leuks' aan te geven. Eigenlijk gewoon druk zwaaien dus.
De afstand en toenemende schemering zorgen niet voor een spetterende waarneming. Gelukkig haalt hij z'n kop meerdere keren tussen z'n vleugels vandaan, zodat één voor één de kenmerken voor een Rosse grutto kunnen worden afgestreept. Bij het spreiden van z'n vleugels halen we de laatste kenmerken binnen: een wittige sigaarvormige wig op de rug, géén brede vleugelstreep en een fijn zwart gebandeerde staart. 
Voor mij is de Rosse Grutto nieuw voor het werkgebied van de vwg Arnhem, hoewel ik door de onlangs behoorlijk verruimde werkgroepgrenzen niet echt meer aan deze lijst werk.Voor heel Gelderland is het ook pas m'n derde. Eerdere zaten 13 en 16 september 2007 in de Waalstrang bij Lent en 30 september 2009 in de Gendtse Polder.

Met het zakken van de zon stijgt het aantal Wulpen. Nog steeds komen groepjes binnen. Ze gaan nu ook op de brede strook zand langs de plas staan, reden om deze ook te scannen op alles wat geen Wulp is. Zodoende valt om 18:45 ineens m'n oog op een kleiner slapend geval tussen de Wulpen. 'Hé, is de Rosse daar gaan staan' denk ik, terwijl ik de scoop op het water richt. 'Verrek, die staat er ook nog! Ze zijn er allebei! Niet alleen de zon zakt, ook de temperatuur gaat mee omlaag. Tegen zeven uur is het mooi geweest, lekker naar de warmte van ons huis!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten